Rekonštrukcia bedra

Rekonštrukcia bedra je operačný postup na obnovenie správnych pomerov chorého bedrového kĺbu. Bedrový kĺb po rekonštrukcii by sa mal čo najviac ako je to možné podobať zdravému kĺbu svojím tvarom a aj funkciou. Zdravé bedro funguje ako guľovitý kĺb s pomerne veľkým rozsahom pohybu. Každá deformita v oblasti bedra spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie.

Cieľom ortopedickej liečby je obnovenie tvaru a funkčnosti kĺbu, alebo zabránenie vzniku deformácie. Za týmto účelom sa upravuje horný koniec stehennej kosti – môže sa skrátiť a reorientovať. Hlavička bedrového kĺbu sa môže upraviť do požadovaného tvaru. Kĺbna jamka sa pri rekonštrukcii môže vyčistiť od prekážok, ktoré bránia správnej polohe a centrácii hlavičky. Kĺbna jamka môže byť rôznymi spôsobmi reorientovaná, alebo môže byť urobená plastika kĺbnej jamky (tzv. acetabuloplastika). V ďalšom texte budú postupne schematicky ukázané jednotlivé typy operačných zákrokov, ktoré môže lekár urobiť aby pomohol zlepšiť tvar aj funkciu bedra.

Bližšie informácie o najčastejších rekonštrukciách bedra pri určitej diagnóze sú dostupné na nasledujúcich linkoch:

Horný koniec stehennej kosti

V závislosti na type ochorenia je možné meniť rotáciu krčku, alebo aj orientáciu sklonu krčku stehennej kosti. Zmena sa robí pomocou osteotómie. Výsledný stav sa fixuje pomocou kovovej dlahy a šróbov, ktoré sa môžu vybrať po úplnom zhojení miesta osteotómie.

Hlavička stehennej kosti

Zákroky na hlavičke stehennej kosti sú technicky náročné, pretože je nutné neporušiť cievy vyživujúce hlavičku. Počas operácie môžeme meniť tvar hlavičky tým, že zmenšíme jej okraje. Ďalšou možnosťou je odstránenie najviac postihnutej časti hlavičky aj v prípade, že sa nenachádza na okraji. Zdravé polovice sa potom k sebe priložia a fixujú skrutkami.

Kĺbna jamka (acetabulum)

Kĺbna jamka môže byť pri chirurgickom zákroku vyčistená od prekážok, ktoré bránia hlavičke zacentrovať sa do jamky. To, či sa v jamke nachádzajú nejaké prekážky môžeme overiť artrografickým vyšetrením, alebo magnetickou rezonanciou. Kĺbnu jamku môžeme reorientovať (teda zmeniť jej polohu v priestore), alebo vykonať plastiku jamky = acetabuloplastiku, ktorá mení okrem jej orientácie aj jej tvar. Nad kĺbnou jamkou je pri acetabuloplastike urobený rovný, či polguľovitý zárez pomocou ktorého sa mení tvar jamky do požadovaného zakrivenia.

O spôsobe operácie, jej priebehu, možných komplikáciách a pooperačnej starostlivosti sa informujte u svojho lekára.