Ortopédia

 • Artrografia bedrového kĺbu

  Artrografia bedra je miniinvazívne vyšetrenie, pri ktorom sa po aplikácii kontrastnej látky do vnútrokĺbneho priestoru zobrazujú pomocou röntgenu jednotlivé štruktúry kĺbu. Jej výhodou je poskytnutie inak nezískateľných informácií, dynamické zobrazenie, nízka radiačná záťaž a miniinvazivita.

  Celý článok

 • Perthesova choroba

  Perthesova choroba je avaskulárna nekróza hlavy stehennej kosti. prípadov. Hlava stehennej kosti stráca svoju pevnosť a odolnosť, stáva sa mäkkou a deformovateľnou. Postupne v priebehu ochorenia môžu vznikať tvarové zmeny hlavičky aj jamky bedrového kĺbu.

  Celý článok

 • Operačná liečba dysplázie bedra

  Vývojová dysplázia bedra je ochorenie charakterizované plytkosťou kĺbnej jamky – acetabula. Pri najzávažnejšej forme ochorenia je bedrový kĺb vykĺbený, hlavička sa nachádza mimo jamku. Okrem toho sú prítomné prekážky, ktoré bránia repozícii hlavičky na dno jamky. Hlavičku je potrebné dostať do jamky pomocou operácie.

  Celý článok

 • Zatvorená repozícia bedra pri dysplázii

  Vývojová dysplázia bedra je ochorenie charakterizované plytkosťou kĺbnej jamky. Pri niektorých závažnejších typoch dysplázie spojených s vykĺbením bedrového kĺbu môže byť vykonaná repozícia (=napravenie bedra do správnej polohy). Dieťa je počas tohto zákroku v celkovej anestéze.

  Celý článok

 • Hypermobilita kĺbov

  Pod hypermobilitou (hypermobilným syndrómom) rozumieme zvýšený rozsah pohyblivosti v kĺboch. Tento je fyziologicky vyšší u detí ako u dospelých, avšak asi u 1/3 zdravých detí, častejšie dievčat, je výraznejší ako u ich rovesníkov.

  Celý článok

 • Pravidelné vyšetrenie bedrových kĺbov detí so spasticitou a neuromuskulárnymi ochoreniami

  U detí s tonusovými svalovými poruchami, spasticitou, či neuromuskulárnym ochorením je nevyhnutné pravidelné sledovanie stavu bedrového kĺbu. Pri týchto typoch ochorení môže dôjsť k postupnému vysúvaniu hlavičky stehennej kosti z jamky bedrového kĺbu. Nakoniec sa môže stať, že sa hlavička dostane úplne mimo jamky. Potom hovoríme o vykĺbení (luxácii) bedrového kĺbu.

  Celý článok

 • Abdukčná liečba vývojovej dysplázie bedrového kĺbu

  Pri liečbe dysplázie (teda plytkosti jamky) ľahkého stupňa vo väčšine prípadov stačí tzv. abdukčná liečba. Pri tejto liečbe polohujeme nožičky dieťatka od seba. Hlavička bedrového kĺbu sa v tejto polohe dostáva hlbšie do jamky, tlakom a pohybom pomáha upraviť jamku bedrového kĺbu do normálneho tvaru.

  Celý článok

 • Dysplázia bedrového kĺbu

  Dysplázia bedra označuje stav kedy je jamka bedrového klbu plytšia ako by mala byť. Plytká jamka bedrového kĺbu nie je schopná udržať hlavičku stehennej kosti na správnom mieste.

  Celý článok

 • Detská flexibilná plochá noha

  Flexibilná plochá noha je charakterizovaná znížením až vymiznutím pozdĺžnej klenby nohy, sú prítomné vpadnuté členky a vybočenie päty (valgozita). Vyskytuje sa až u 44% detí od 3 do 6 rokov.

  Celý článok