O nás

Úlohou webu detskeklby.sk je informovať rodičov detí o ochoreniach pohybového systému. Texty snažíme písať stručne a jednoducho, ale zároveň komplexne.

Obsah tvoria nadšenci aj profesionáli vo vybraných medicínskych oblastiach.

Dúfame, že obsah bude pre Vás prínosný.

Web vznikol pod záštitou o.z. Zlatá rybka. Občianske združenie funguje pod reumatologickou sekciou Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

Autori textov:

Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

MUDr. Barbora Balažiová

MUDr. Daša Mišíková

MUDr. Pavol Rendek