Pravidelné vyšetrenie bedrových kĺbov detí so spasticitou a neuromuskulárnymi ochoreniami

Pravidelné vyšetrenie bedrových kĺbov detí so spasticitou a neuromuskulárnymi ochoreniami

U detí s tonusovými svalovými poruchami, spasticitou, či neuromuskulárnym ochorením je nevyhnutné pravidelné sledovanie stavu bedrového kĺbu. Pri týchto typoch ochorení môže dôjsť k postupnému vysúvaniu hlavičky stehennej kosti z jamky bedrového kĺbu. Nakoniec sa môže stať, že sa hlavička dostane úplne mimo jamky. Potom hovoríme o vykĺbení (luxácii) bedrového kĺbu.