Pravidelné vyšetrenie bedrových kĺbov detí so spasticitou a neuromuskulárnymi ochoreniami

Pravidelné vyšetrenie bedrových kĺbov detí so spasticitou a neuromuskulárnymi ochoreniami

U detí s tonusovými svalovými poruchami, spasticitou, či neuromuskulárnym ochorením je nevyhnutné pravidelné sledovanie stavu bedrového kĺbu. Spasticitu spôsobuje napríklad detská mozgová obrna (DMO). Svalovou slabosťou trpia deti s meningomyelokélou (MMC), či hypotoniou. Medzi neuromuskulárne ochorenia patrí spinálna muskulárna atrofia (SMA) a svalové dystrofie.

Pri týchto typoch ochorení môže dôjsť k postupnému vysúvaniu hlavičky stehennej kosti z jamky bedrového kĺbu. Nakoniec sa môže stať, že sa hlavička dostane úplne mimo jamky. Potom hovoríme o vykĺbení (luxácii) bedrového kĺbu.

Postupná migrácia hlavičky z jamky bedrového kĺbu, až nakoniec úplná luxácia bedra.

Ak sa hlavička stehennej kosti nachádza dlhodobo mimo jamky, dochádza k opotrebovaniu chrupavky bedrového kĺbu. Opotrebovanie chrupavky spôsobuje bolesť. Okrem toho dochádza k zošikmeniu panvy, rozvoju skoliotickej deformity a k zosilneniu svalových kontraktúr v okolí bedra. Včasnou diagnostikou je možné predísť tejto závažnej komplikácii.

Skríning je pravidelné kontrolovanie bedrového klbu röntgenom a vyšetrením pohyblivosti v kĺbe. Najviac ohrozené sú deti s najzávažnejším pohybovým postihnutím. Pohybové postihnutie hodnotíme podľa GMFCS (Gross Motor Function Classification System = systém na klasifikáciu hrubej motoriky). GMFCS delí pacientov do piatich kategórií, pričom 5. kategória sú deti s najzávažnejším postihnutím motoriky.

Stav bedrového kĺbu lekár vyhodnotí z röntgenovej snímky. Odčíta tzv. migračné percento, ktoré hovorí o tom aká veľká časť hlavičky bedrového kĺbu sa nachádza mimo jamky. 

Schematický obrázok migračného percenta bedrového kĺbu. Červenou farmou je znázornená časť hlavičky mimo jamky bedrového kĺbu.

Deti s najzávažnejším ochorením pohybového systému musia byť kontrolované častejšie, pretože je u nich vyššia pravdepodobnosť postupného vysúvania hlavičky z jamky bedrového kĺbu. Skríning bedra vykonáva ortopéd v ortopedickej ambulancii. Na obrázku nižšie je uvedené ako často by malo byť dieťa sledované podľa závažnosti ochorenia. Schéma môže byť individuálne modifikovaná. 

Pravidelné kontroly bedra v rámci screeningu podľa veku dieťaťa a kategórie GMFCS

V prípade že ste rodič a Vaše dieťatko má spasticitu, alebo neuromuskulárne ochorenie informujte sa o možnosti pravidelných vyšetrení u svojho ortopéda.

Ak ste lekár a Váš pacient je sledovaný so spasticitou, alebo neuromuskulárnym ochorením, uistite sa, či je sledovaný v ortopedickej ambulancii a či ortopéd vykonáva aj skríning luxácie bedrového kĺbu.


Súvisiace články

Rekonštrukcia bedra u detí so spasticitou, alebo neuromuskulárnym ochorením