Rekonštrukcia bedra u detí so spasticitou, či neuromuskulárnymi ochoreniami

Rekonštrukcia bedra u detí so spasticitou, či neuromuskulárnymi ochoreniami

Rekonštrukcia bedra je operačný postup na obnovenie správnych pomerov chorého bedrového kĺbu. Bedrový kĺb po rekonštrukcii by sa mal čo najviac ako je to možné podobať zdravému kĺbu svojím tvarom a aj funkciou. Zdravé bedro funguje ako guľovitý kĺb s pomerne veľkým rozsahom pohybu. Cieľom ortopedickej liečby je obnovenie tvaru a funkčnosti kĺbu, a ochrana pred vznikom bolesti.

U detí s neuromuskulárnym ochorením ako je napríklad detská mozgová obrna (DMO), meningomyelokéla, alebo iné ochorenia je bedro ohrozené postupnou migráciou z jamky bedrového kĺbu. Preto je odporučené robiť u týchto detí pravidelné kontrolovanie stavu bedrového kĺbu (viď Pravidelné vyšetrenie bedrového kĺbu u detí so spasticitou a neuromuskulárnymi ochoreniami).

Semaforový indikačný systém

V prípade, že je migračné percento vyššie ako 40%, je indikovaná operačná rekonštrukcia bedrového kĺbu. Okrem röntgenovej snímky môže byť potrebné aj CT vyšetrenie. Často je pred zákrokom robená artrografia kĺbu (viď Artrografia bedra). Artrografické vyšetrenie môže ukázať problém vnútri kĺbu. Napríklad môže zobraziť prekážku brániacu hlavičke dostať sa do jamky. V takomto prípade je nutné jamku bedra chirurgicky vyčistiť.

Pri rekonštrukcii bedra u dieťaťa so spasticitou, či neuromuskulárnym ochorením ide najčastejšie o zmenu orientácie a tvaru jamky bedrového kĺbu a zmenu orientácie krčku stehennej kosti.

Zmena tvaru a orientácie jamky je väčšinou dosiahnutá pomocou tzv. acetabuloplastiky.

Zmena orientácie krčku stehennej kosti je dosiahnutá pomocou rotácie horného konca stehennej kosti. Niekedy je tento zákrok doplnený aj naklonením (varizáciou) krčku stehennej kosti.

Plastika striešky = acetabuloplastika a zmena ortientácie krčku stehennej kosti fixovaná kovovou dlahou.

Podľa charakteru zákroku na bedrovom kĺbe je dieťa po operácii buď fixované pevne (v sadre), obmedzenie (v špeciálnom matraci), alebo je úplne bez fixácie.

O spôsobe operácie, jej priebehu a pooperačnej starostlivosti sa informujte u svojho lekára.

Každá operácia v sebe nesie riziko komplikácií. O možných komplikáciách sa informujte u svojho lekára. Pri tomto zákroku môže dôjsť k:

  • stratám krvi
  • predĺženému hojeniu
  • pretrvávajúcej dysplázii (tzv. reziduálna dysplázia)
  • avaskulárnej nekróze hlavičky stehennej kosti