PEC (golfová, konská noha)

PEC (golfová, konská noha)

PEC (lat. Pes equinovarus congenitus, z angl. golfová noha, “clubfoot”) je častá vrodená deformita chodidla. Vyskytuje sa až u 1 z 1000 narodených detí, v približne polovici prípadov sú postihnuté obe nohy, chlapci majú PEC 2x častejšie ako dievčatá. Anglický názov “clubfoot”, teda noha v tvare golfovej palice, dobre vystihuje deformitu chodidla.

Ochorenie je možné efektívne liečiť Ponsetiho metódou: korekčným sadrovaním, tenotómiou a nosením ortéz až do veku 4-5 rokov. Každá fáza liečby je rovnako dôležitá a zanedbanie nosenia ortézy môže spôsobiť recidívu ochorenia – teda návrat deformity nohy.

PEC je definovaný štyrmi zložkami, ktoré sa uvádzajú najčastejšie v latinčine:

Cavus – zvýraznenie klenby nohy. Býva prítomný kožný zárez na ploske nohy.

Adductus – predná a stredná časť chodidla je vtočená dovnútra.

Varus – päta smeruje dovnútra pod členok.

Equinus – Achillova šľacha je skrátená.

V nasledujúcich článkoch sa dozviete viac o liečbe PEC a Ponsetiho metóde: