Ponsetiho metóda – ortézy

Ponsetiho metóda – ortézy

Nosenie abdukčnej ortézy je poslednou fázou Ponsetiho metódy v liečbe PEC. Poctivé nosenie ortézy je nevyhnutné, pretože PEC má veľkú tendenciu k návratu deformity (recidíve). Ak ortézu dieťa nenosí podľa doporučenia počas prvého roku života, deformita sa vráti až v 90% prípadov. Ak je ortézoterapia striktne dodržiavaná, riziko recidívy je len 6%.

Abdukčná ortéza sa skladá z dvoch topánok s otvorenou špičkou („sandálky“) pripevnených na tyči. Vonkajšia rotácia sandálky sa nastavuje na 60 stupňov. Ak je PEC jednostranný, potom 30-40 stupňov na zdravej nohe a 60 stupňov na nohe s PEC. Spojovacia tyč je mierne ohnutá a zaisťuje smerovanie špičky dohora (dorziflexiu) 15 stupňov. Šírka medzi pätami by mala byť rovnaká ako šírka ramien dieťaťa. Dôležité je, aby noha pevne sedela v topánke ortézy. Z tohto dôvodu je v oblasti päty otvor na sledovanie dosadnutia päty. Ak päta nie je dobre dosadnutá, je nevyhnutné lepšie nasadiť ortézu a viac dotiahnuť stredný remienok sandále.

Ortéza sa nosí 23 hodín denne počas prvých troch mesiacov, počas 4. mesiaca nosenia ortézy je to 20-22 hodín, počas 5. mesiaca 18-20 hodín, v 6. mesiaci 16-18 hodín a potom 12-16 hodín do 4-5 rokov veku. Ortézy sa snažíme nakladať hlavne počas nočného a denného spánku, tak aby čo najmenej ovplyvňovali motorický vývoj dieťaťa.

Ortézy by mali byť naložené ihneď po zložení poslednej sadry po tenotómii Achillovej šľachy.

Do ortézy je vhodná vyššia jednovrstvová ponožka.

Existuje niekoľko typov ortéz. Najpoužívanejšia je John-Mitchellova (JM) dlaha. Ďalšia možnosť je Dennis-Brownova (DB) ortéza. Priestornejšie „sandálky“ má Iowa ortéza. Pre deti staršie ako 4 roky je možné použiť ADM ortézu. Spojovacia tyč je dostupná aj vo variante s kĺbmi, avšak tá nie je štandardne odporúčaná.

V spolupráci so Steps.org sme pre Vás pripravili informačné letáky na stiahnutie o sadrovaní a ortézach (súbor si môžete stiahnuť po kliknutí na odkaz).

John-Mitchellova ortéza
Iowa ortéza
Ortéza so spojovacou tyčkou s pohyblivými kĺbmi
ADM ortéza – použiteľná pre deti staršie ako 4 roky, aj v prípade recidívy.

Počas nosenia ortézy sa môžu vyskytnúť problémy – nespokojnosť dieťaťa, začervenanie kože, otlaky až dekubity. Kožným problémom je potrebné venovať pozornosť a hlavne zareagovať včas – pri ich zhoršení je niekedy nutné prerušiť terapiu ortézou, alebo sa vrátiť k sadrovaniu. Prerušenie terapie ortézou však vedie vždy k vyššej pravdepodobnosti recidívy. Pri kožných problémoch kontaktujte svojho lekára.

Možné príčiny kožných problémov:

  • voľná topánočka – dieťa si pri kopaní oderie kožu chodidla
  • nedosadnutá päta
  • pokrčená ponožka
  • zlá veľkosť ortézy
  • nevyhovujúci tvar ortézy

V nasledujúcich článkoch sa dozviete viac o liečbe PEC a Ponsetiho metóde: