Ponsetiho metóda – tenotómia

Ponsetiho metóda – tenotómia

Tenotómia Achillovej šľachy je malý operačný zákrok, ktorým sa končí korekčná fáza Ponsetiho metódy liečby PEC. U viac ako 90% detí s PEC je potrebné urobiť tenotómiu.

Lekár z malého vpichu asi 1,5cm nad pätou preruší priebeh Achillovej šľachy a naloží poslednú sadru v maximálnej dosiahnutej korekcii chodidla. Táto sadra ostáva naložená 3 týždne. Zákrok sa robí v krátkej celkovej, alebo lokálnej anestéze.

Červená čiara naznačuje miesto tenotómie Achillovej šľachy.

Ihneď po zložení poslednej sadry (naloženej po tenotómii) by mali byť dieťati naložené abdukčné ortézy. Tie sú počas prvých troch mesiacov nosené v režime 23 hodín denne.

V nasledujúcich článkoch sa dozviete viac o liečbe PEC a Ponsetiho metóde: