Rekonštrukcia bedra

Rekonštrukcia bedra je operačný postup na obnovenie správnych pomerov chorého bedrového kĺbu. Bedrový kĺb po rekonštrukcii by sa mal čo najviac ako je to možné podobať zdravému kĺbu svojím tvarom a aj funkciou. Zdravé bedro funguje ako guľovitý kĺb s pomerne veľkým rozsahom pohybu. Každá deformita v oblasti bedra spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie. Cieľom ortopedickej liečby je obnovenie tvaru a funkčnosti kĺbu, alebo zabránenie vzniku deformácie. Za týmto účelom sa upravuje horný koniec stehennej kosti – môže sa skrátiť a reorientovať. Hlavička bedrového kĺbu sa môže upraviť do požadovaného tvaru. Kĺbna jamka sa pri rekonštrukcii môže vyčistiť od prekážok, ktoré...

Rekonštrukcia bedra pri neuromuskulárnych ochoreniach

Rekonštrukcia bedra je operačný postup na obnovenie správnych pomerov chorého bedrového kĺbu. Bedrový kĺb po rekonštrukcii by sa mal čo najviac ako je to možné podobať zdravému kĺbu svojím tvarom a aj funkciou. Zdravé bedro funguje ako guľovitý kĺb s pomerne veľkým rozsahom pohybu. Cieľom ortopedickej liečby je obnovenie tvaru a funkčnosti kĺbu, a ochrana pred vznikom bolesti. U detí s neuromuskulárnym ochorením ako je napríklad detská mozgová obrna (DMO), meningomyelokéla, alebo iné ochorenia je bedro ohrozené postupnou migráciou z jamky bedrového kĺbu. Preto je odporučené robiť u týchto detí pravidelné kontrolovanie stavu bedrového kĺbu (viď Skríning bedrových kĺbov detí...

Odborné reumatologické pracoviská

Západné Slovensko Bratislava Reumatologická ambulancia Detská klinika LFUK a NÚDCH Národný ústav detských chorôb Limbová 1, 833 40 Bratislava Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD. MUDr. Barbora Balažiová Tel:  +421 2 59371 577 E-mail: reuma@nudch.eu URL: www.nudch.eu Objednanie: mailom so zaslaním krátkeho súhrnu ťažkostí dieťaťa, ev. telefonicky Reumatologická ambulancia Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská Antolská 11, 85107 Bratislava MUDr. Soňa Caňová Tel: +421 2 6867 3018 URL: www.unb.sk Objednanie: telefonicky Piešťany Detská reumatologická ambulancia Národný ústav reumatických chorôb Nábr. I. Krasku 4, 92112 Piešťany MUDr. Eva Vrtíková MUDr. Tomáš Mičega Tel: +421 33 7969...

Operačná liečba Perthesovej choroby

Perthesova choroba (alebo aj Legg-Calvé-Perthesova choroba) je avaskulárna nekróza hlavy stehennej kosti. Avaskulárna nekróza znamená odumretie časti kosti kvôli jej zníženému prekrveniu – vzniká „kostný infarkt“. V prípade Perthesovej choroby je postihnutá hlava stehennej kosti, ktorá stráca svoju pevnosť a odolnosť, stáva sa mäkkou a deformovateľnou. Postupne v priebehu ochorenia môžu vznikať tvarové zmeny hlavičky aj jamky bedrového kĺbu. Každá deformita v oblasti bedra spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie. Cieľom liečby Perthesovej choroby je zabránenie vzniku deformácie. Existuje konzervatívna aj operačná liečbu. Operačná liečba je odporúčaná, ak sú prítomné rizikové známky na hlavičke stehennej kosti. Najzávažnejšou rizikovou známkou je oddialenie hlavičky...

Artrografia bedrového kĺbu

Artrografia bedra je miniinvazívne vyšetrenie, pri ktorom sa po aplikácii kontrastnej látky do vnútrokĺbneho priestoru zobrazujú pomocou röntgenu jednotlivé štruktúry kĺbu. Jej výhodou je poskytnutie inak nezískateľných informácií, dynamické zobrazenie, nízka radiačná záťaž a miniinvazivita. Deti do 13 rokov sú pri vyšetrení v celkovej anestéze, staršie deti môžu vyšetrenie zvládnuť aj v miernom utlmení (sedácii), alebo bez neho. V prípade hodnotenia stavu bedra má artrografia nezastupiteľnú úlohu. Zobrazuje aj štruktúry transparentné (teda „neviditeľné“) pri bežnom non-kontrastnom röntgenovom zobrazovaní. V nižšom veku snímkujeme nezrelú panvu s neúplnou osifikáciou okrajov jamky, prítomnou rastovou chrupavkou a chrupavčitou hlavou stehennej kosti. Pri vývojovej dysplázii bedra...

Perthesova choroba

Perthesova choroba (alebo aj Legg-Calvé-Perthesova choroba) je avaskulárna nekróza hlavy stehennej kosti. Avaskulárna nekróza znamená odumretie časti kosti kvôli jej zníženému prekrveniu – vzniká „kostný infarkt“. Častejšie postihuje chlapcov medzi 4-9 rokom života, môže byť obojstranná v 10% prípadov. V prípade Perthesovej choroby je postihnutá hlava stehennej kosti, ktorá stráca svoju pevnosť a odolnosť, stáva sa mäkkou a deformovateľnou. Postupne v priebehu ochorenia môžu vznikať tvarové zmeny hlavičky aj jamky bedrového kĺbu. Každá deformita v oblasti bedra spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie. Cieľom liečby Perthesovej choroby je zabránenie vzniku deformácie. Ochorenie prebieha od začiatku po úplné zahojenie priemerne 3 roky. Prejavy...

Operačná liečba dysplázie bedra

Vývojová dysplázia bedra je ochorenie charakterizované plytkosťou kĺbnej jamky – acetabula. Lieči sa rôznymi metódami podľa závažnosti ochorenia. Pri najzávažnejšej forme ochorenia je bedrový kĺb vykĺbený, hlavička sa nachádza mimo jamku. Okrem toho sú prítomné prekážky, ktoré bránia repozícii hlavičky na dno jamky. Ide o štruktúry ktoré sa nachádzajú aj v zdravom kĺbe, pri vykĺbení (luxácii) sú však zväčšené. Operačná liečba zahŕňa odstránenie, alebo zmenšenie týchto prekážok. Následne je tvar jamky modelovaný pomocou acetabuloplastiky tak, aby jamka získala guľatý tvar a zakryla hlavičku stehennej kosti. V niektorých prípadoch môže lekár zmeniť rotáciu stehennej kosti, aby hlavička smerovala do jamky. Správnu...

Zatvorená repozícia bedra pri dysplázii

Vývojová dysplázia bedra je ochorenie charakterizované plytkosťou kĺbnej jamky – acetabula. Lieči sa rôznymi metódami podľa závažnosti ochorenia. Pri niektorých závažnejších typoch dysplázie spojených s vykĺbením bedrového kĺbu môže byť vykonaná repozícia (=napravenie bedra do správnej polohy). Dieťa je počas tohto zákroku v celkovej anestéze, preto musí byť krátku dobu v nemocnici – väčšinou sú to dve noci. Pred samotnou repozíciou lekár vyšetruje stabilitu bedrového kĺbu. V prípade, že je bedrový kĺb nestabilný (teda hlavička sa neudrží v jamke), môže lekár urobiť artrografické vyšetrenie. Znamená to aplikáciu kontrastnej látky do kĺbu a vyšetrenie pod röntgenom. Kontrastná látka v kĺbe pomôže...

Hypermobilita kĺbov

Veknad 5 rokov po dospelosťPríznakybolesti kĺbov pri/po fyzickej aktivite opakované vykĺbeniabolesti chrbta v driekovej oblastisťažené písanie pre bolesti rukyznížená tolerancia fyzickej námahy pre bolestiČo pomáha?rehabilitácia bandáž taping ortopedické vložky/obuv paracetamol alebo ibuprofén Pod hypermobilitou (hypermobilným syndrómom) rozumieme zvýšený rozsah pohyblivosti v kĺboch. Tento je fyziologicky vyšší u detí ako u dospelých, avšak asi u 1/3 zdravých detí, častejšie dievčat, je výraznejší ako u ich rovesníkov. Hypermobilita sa vyskytuje v rodinách, lebo vlastnosti spojivových tkanív, ktoré zabezpečujú stabilitu kĺbov (väzy, šľachy), sú dané aj geneticky. Veľmi zriedkavo je extrémna hypermobilita jedným z prejavov raritných geneticky podmienených ochorení spojiva, ktoré majú aj iné typické príznaky. Zvýšený rozsah pohyblivosti v kĺboch...

Rastové bolesti

Vek3 – 12 rokovPrejavvečerná/nočná bolesť oboch predkolení a lýtok alebo stehienČo pomáha?masáž boľavej oblasti paracetamol alebo ibuprofén teplý obkladVarovné príznakyjednostranná bolesť (ráno a cez deň) iná lokalita ako dolné končatiny (ruky, chrbát, kĺb) opuch, krívanie systémové prejavy (horúčka, výsev, chudnutie, krvácavé prejavy a iné) Predpokladá sa, že s rastovými bolesťami sa stretne 3 až 37% detí. Typicky sa vyskytujú u detí vo veku od 3 do 12 rokov, s maximom okolo 6. roku života. Označenie tohto fenoménu ako „rastové“ bolesti nie je presné, keďže práve vekové obdobie, v ktorom sa vyskytujú nie je charakteristické zvýšenou rýchlosťou rastu. Pre rastové bolesti je typický epizodický priebeh, to...