Detská flexibilná plochá noha

Detská flexibilná plochá noha

Flexibilná plochá noha je charakterizovaná niekoľkými zmenami chodidla. Patrí tu zníženie až vymiznutie pozdĺžnej klenby nohy, vpadnuté členky, vybočenie päty (valgozita) a everzia prednej časti nohy. Flexibilná plochá noha sa vyskytuje až u 44% detí od 3 do 6 rokov.

Za vznik flexibilnej plochej nohy môže vo väčšine prípadov hypermobilita, pri ktorej väzivo obsahuje viac elastických vláken a má zvýšenú schopnosť natiahnuť sa (viď článok Hypermobilita). Nález môže zhoršiť aj obezita, či obmedzený pohybový režim. S vekom dochádza veľmi často k zlepšeniu nálezu.

Stredná časť chodidla sa pri normálne formovanej klenbe nachádza čiastočne nad podložkou. Pri plochej nohe klenba neplní svoju tlmiacu funkciu pri došľapovaní, ťažisko sa presúva na vnútornú stranu nohy, chodidlo sa preťažuje. To môže v ťažších prípadoch spôsobovať bolesť pri dlhšej chôdzi, a/alebo rýchlejšiu únavu svalových skupín v oblasti lýtka. 

Chodidlo je pri plochej nohe viac v kontakte s podložkou, päty smerujú von, členky sú vpadnuté dovnútra.

Dôležité je rozlíšenie medzi flexibilnou a tuhou (rigídnou) plochou nohou

Pri flexibilnej plochej nohe sa v stoji na špičkách normalizuje poloha päty z vybočenej (valgóznej) do stredného postavenia, alebo do až do vbočenia dovnútra (varózne postavenie).

Detská flexibilná plochá noha – úprava postavenia päty v stoji na špičkách.

Tuhá (rigídna) plochá noha je menej častá, ale závažnejšia. Je spôsobená poruchou štruktúry kostí, najčastejšie sú to zrasty malých kostí chodidla.

Pri tuhej plochej nohe sa postavenie päty v stoji na špičkách nemení. Je obmedzený aj vzájomný pohyb malých kostí chodila.

Čo vyšetrí na ambulancii Váš lekár?

  • Vyšetrenie chodila v stoji na podobaroskope, kde sa ukáže závažnosť nálezu.
  • Vyšetrenie mobility segmentov chodidla, teda správny pohyb medzi malými kosťami chodidla
  • Dorsiflexia chodidla so zamknutou zadnou časťou nohy (vyšetrenie na posúdenie skrátenia Achilovej šľahy)
  • Torzia členka
  • Vyšetrenie chôdze
  • Vo vážnejších prípadoch môže urobiť aj röntgenovú snímku chodidiel

Liečba

Pomôžu ortopedické vložky, alebo obuv?

Ortopedické vložky by mali byť predpísané len pri bolesti plochých nôh pri dlhšej chôdzi. Vložka sa nosí krátkodobo len pri dlhej chôdzi. Odľahčuje klenbu a tým uľaví od bolesti. Na zlepšenie nálezu plochej nohy ortopedické vložky ani obuv nepomáhajú. To, že vložky ani obuv nepomáhajú zlepšiť plochú nohu bolo dokázané vo viacerých veľkých štúdiách (viď poznámky pod článkom). Okrem toho môžu negatívne vplývať na psychiku dieťaťa, vyskytuje sa napríklad znížené sebahodnotenie dieťaťa a posmievanie rovesníkov (viď poznámky pod článkom). Bohužiaľ je stále automatické predpisovanie vložiek a obuvi bežnou praxou ortopédov pri nebolestivej flexibilnej plochej nohe.

Ortopedická obuv je pri nebolestivej detskej flexibilnej plochej nohe nevhodná. Je príliš tuhá, svaly a väzy nohy v nej nemajú fyziologický pohyb a nemôžu prirodzenie zosilnieť a spevnieť.

Nebolestivá flexibilná plochá noha

Keďže sa na vzniku podieľa zvýšená laxicita väzov a nedostatočná funkcia svalov chodidla, snažíme sa v prvom rade spevniť väzivo a stimulovať svaly. Dôležité je množstvo pohybových aktivít: tanec, hry, detská gymnastika. U starších detí je jedným za najefektívnejších športov lezenie na horolezeckej stene.

Lezenie. Zdroj: Pixabay.com

Domáca rehabilitácia chodidla zahŕňa: výpony na špičky, chôdza po špičkách, chôdza po vonkajších hranách nôh, chôdza naboso po drsných povrchoch – kamienky, štrk, trávnik, koberec s nerovnosťami. Drsný povrch stimuluje väzivový aparát, väzy zhrubnú a stiahnu sa, čo pomáha vyformovať klenbu nohy. Na podporu svalového aparátu chodidla je dobré vykonávať cvičenia zapájajúce drobné svaly chodidla (uchopovanie predmetov do prstov, pohyb prstov od seba a k sebe).

Tanec. Zdroj: Pixabay.com

Vhodná obuv pre dieťa

Vhodná obuv pre dieťa s flexibilnou plochou nohou má mäkkú podrážku a stabilnú pätu.

Obuv s pevnou pätou a mäkkou podrážkou.

A čo barefoot obuv?

Barefoot obuv (z angl. bare = bosý, foot = noha) má minimálnu výšku podrážky čím imituje chôdzu naboso. Chôdza naboso v teréne (nerovnosti, prekážky, kamene) je vhodná, pretože posilňuje väzy a svaly nohy aby spevneli a tým vyformovali peknú klenbu nohy. 

Pri dlhom nosení barefoot obuvi na povrchoch, ktoré nestimulujú, sú hladké a tvrdé (napr. betón, asfalt…) sa plochá noha ľahko preťaží, môže začať bolieť a stav nohy sa celkovo môže zhoršiť. 

Teda barefoot obuv je výborná na krátkodobejšie nosenie v teréne. Tam vhodne pôsobí na zdravý pohyb nohy, vývin klenby a posilnenie svalov a väzov. Na dlhšie prechádzky mestom je nevhodná, stav plochej nohy môže aj zhoršiť.

Bolestivá flexibilná plochá noha

Snažíme sa s dieťaťom robiť pohybové aktivity ako pri nebolestivej plochej nohe. Pri skrátení Achilovej šľachy pridávame strečing Achilovej šľachy (viď článok Strečing Achilovej šľachy). Okrem toho je dôležité posilňovanie svalov prednej a zadnej skupiny lýtka.

Ortopedické vložky sú vhodné pri bolestivej flexibilnej plochej nohe počas dlhšej chôdze. Vložka sa nosí krátkodobo len pri dlhej chôdzi. Odľahčuje klenbu a tým uľaví od bolesti. Podobnú funkciu má aj ortopedická obuv, ale je dôležité aby nebola ťažká a neohybná.

Operačná liečba

V niektorých prípadoch pri závažnom náleze a bolestiach nohy môže lekár indikovať operačnú liečbu.

Najčastejšie používaná je vstrebateľná CalcaneoStop skrutka. Tá upravuje postavenie pätovej kosti z vybočenia do stredného postavenia a tým zlepšuje nález aj biomechaniku chôdze. CalcaneoStop skrutku enzýmy nášho tela postupne úplne rozložia – netreba ju vyberať, po približne 4 rokoch sa sama úplne vstrebe.

Vstrebateľná skrutka zavedená do pätovej kosti. Hlavička skutky udržiava správne postavenie pätovej kosti.

Lekár môže doporučiť aj kostný výkon – predlžovaciu osteotómiu pätovej kosti. Po predĺžení sa zväčší vonkajší obvod chodidla a zmení sa postavenie pätovej kosti, čo zlepší stav klenby chodidla.

Predlžovacia osteotómia pätovej kosti. Do pätovej kosti je vložený kostný štep z panvy.

Obidva typy operácií (skrutka aj predlžovanie pätovej kosti) môžu byť kombinované s prenosom šľachy m. tibialis anterior (predný píšťalový sval) do hornej časti pozdĺžnej klenby nohy. Ťah svalu potom pomáha dvíhať klenbu pri pohybe.

O operačnej liečbe, jej benefitoch a rizikách sa dôkladne poraďte so svojim lekárom.


Odborné publikácie k problematike

Wenger DR, Mauldin D, Speck G, Morgan D, Lieber RL. Corrective shoes and inserts as treatment for flexible flatfoot in infants and children. J Bone Joint Surg Am. 1989 Jul;71(6):800-10. PMID: 2663868.

Rao, Udaya Bhaskara, and Benjamin Joseph. “The influence of footwear on the prevalence of flat foot. A survey of 2300 children.” The Journal of bone and joint surgery. British volume 74.4 (1992): 525-527.

Driano, Andrea N., Lana Staheli, and Lynn T. Staheli. “Psychosocial development and corrective shoewear use in childhood.” Journal of Pediatric Orthopaedics 18.3 (1998): 346-349.