Tejping nestabilného členku

Tejping nestabilného členku

Pri nestabilnom členku môžme použiť tzv. rigídny (pevný) tejping členku. Najčastejšie ho používajú terénny bežci aby predišli podvrtnutiu (distorzii) členku. Profitovať z tohto typu tejpingu však môžu aj osoby s nestabilitou členku (opakované distorzie, pocity nestabilného postavenia nohy) pri rizikových aktivitách. Pre ľudí s nestabilitou môže byť rizikový aj kontaktný šport, či prechádzka v lese.

Na rigídny tejping používame klasický pevný leukoplast šírky 3cm, v lekárni ho dostať najčastejšie v bielej či béžovej farbe. Dôležité je, aby sa tejp nenaťahoval – nie je to teda klasická tejpovacia páska.

Nohu najprv polohujeme do everzie podľa obrázku nižšie. Ide hlavne o zadnú a strednú časť chodidla.

Nohu najprv polohujeme do everzie, teda chodidlo (hlavne jeho zadná časť) ide smerom von.

Následne lepíme pevnú pásku v dvoch až troch pruhoch popod strednú časť nohy. Pásy musia byť dostatočne dlhé, u dospelého približne 50-60 cm. Pásku poriadne prilepíme k pokožke, ideálne na oholené a odmastené predkolenie.

Tejp lepíme pri stálom držaní chodidla v everzii z oboch strán predkolenia, čo najpevnejšie k pokožke.

Zmyslom rigídneho tejpingu členku je zabránenie podvrtnutiu (distorzii). Tejp nepustí zadnú a strednú časť nohy do inverzie – teda členok sa nevyvrtne smerom von, chodidlo zostáva stabilne pod predkolením.

Tejp drží zadnú a strednú časť chodidla v strednom postavení.