Metotrexát (MTX, Trexan Neo, Metoject a Metoject Pen)

Pri liečbe Metotrexátom bezodkladne kontaktujte ošetrujúceho reumatológa v prípade:
ovčích kiahní
– očkovania živými vakcínami
– otehotnenia

Čo to je: imunosupresívny liek, tlmí zápalové procesy v kĺboch

Indikácia v detskej reumatológii:

 • prvolíniová liečba pri juvenilnej idiopatickej atritíde
 • použitie aj pri iných diagnózach v reumatológii (juvenilná dermatomyozitída, vaskulitídy, sarkoidóza, lokalizovaná sklerodermia, uveitída)

Mechanizmus účinku: inhibícia viacerých enzýmov (folátovej dráhy) potrebných ku výstavbe DNA vnútri bunky, ovplyvnenie buniek imunitného systému, zápalových mediárotov, ako aj proliferácie synoviálnych buniek v rámci zapáleného kĺbu

Spôsob aplikácie: tablety (p.o.), injekcie do podkožia (s.c.),

Dávka: 10 – 15 mg/m2/1x týždenne alebo 0,3 – 0,6 mg/kg/1x týždenne

 • nízkodávkovaná terapia v porovnaní s onkologickými diagnózami
 • preferovaná forma podania do podkožia (zvýšená biologická dostupnosť, menšia gastrointestinálna toxicita, skoršie dosiahnutie remisie ochorenia)

Nežiaduce účinky: deti lepšie tolerujú liečbu ako dospelí

 • najčastejšie nevoľnosť, bolesti brucha, vracanie, nechutenstvo, afty
 • poruchy pečene (zvyčajne prechodné, po redukcii dávky/vysadení lieku) sa upravujú do normy
 • bolesti hlavy
 • pokles krvných buniek (prechodný)
 • vyššia vnímavosť k infekciám (ťažší priebeh ovčích kiahní, vyšší výskyt kožných bradavíc, molúsk)
 • anticipatórna intolerancia – pri pomyslení na podávanie lieku vznik nevoľnosti, vracania, terapeuticky ťažko ovplyvniteľná, môže viesť k ukončeniu liečby

POZOR: účinok liečby nastupuje po 6 – 8 týždňoch

 • k liečbe sa pridáva kyselina listová (acidum folicum) 1x týždenne po 24-48h od aplikácie MTX, redukuje prejavy toxicity
 • neužívať antibiotikum trimetroprim – sulfametoxazol (Biseptol/Sumetrolim), ovplyvňuje metabolizmus kyseliny listovej, užívanie s MTX môže viesť k život ohrozujúcemu potlačeniu krvotvorby
 • aj počas inej antibiotickej liečby prerušiť podávanie MTX (zvýšené riziko toxického účinku na pečeň)
 • pri varicelle (ovčie kiahne) prerušiť liečbu MTX a nasadiť acyklovir (10 mg/kg hmotnosti alebo 500 mg/m2 povrchu tela 3-krát za deň)
 • podávanie neživých vakcín počas liečby MTX nie je kontraindikované
 • podávanie živých vakcín (MMR, varicella, BCG) je predmetom klinických štúdií
 • MTX zvyšuje citlivosť na UV žiarenie – pred slnečným žiarením je potrebné dieťa chrániť krémami s vysokým ochranným faktorom (50, 50+)
 • teratogenita (možné poškodenie plodu, odporúčané je užívanie antikoncepcie u adolescentných dievčat, poučenie chlapcov, v prípade otehotnenia je indikované prerušenie tehotenstva), pred plánovaným počatím je potrebné liečbu na 6 mesiacov vysadiť
 • neužívať alkohol, najmú v deň podávanej liečby

Monitoring: krvný obraz, pečeňové a obličkové parametre, moč – v úvode liečby po 1 mesiaci, následne pri identickej dávke lieku každé 3 – 4 mesiace