Operačná liečba Perthesovej choroby

Operačná liečba Perthesovej choroby

Filozofiou operačnej liečby Perthesovej choroby je tzv. containment princíp. Slovo “containment” v angličtine znamená uzavretie, alebo obmedzenie v určitom priestore. Pri operačnej liečbe sa snažíme aby zmäknutá hlava stehennej kosti postihnutá nekrózou bola čo najviac vo vnútri kĺbnej jamky. Kĺbna jamka tvorí počas kritického obdobia “formu” pre hlavu stehennej kosti. Tým zvyšuje pravdepodobnosť, že hlavička bude mať na konci ochorenia sférický (guľovitý) tvar.