Operačná liečba dysplázie bedra

Operačná liečba dysplázie bedra

Vývojová dysplázia bedra je ochorenie charakterizované plytkosťou kĺbnej jamky – acetabula. Lieči sa rôznymi metódami podľa závažnosti ochorenia.

Pri najzávažnejšej forme ochorenia je bedrový kĺb vykĺbený, hlavička sa nachádza mimo jamku. Okrem toho sú prítomné prekážky, ktoré bránia repozícii hlavičky na dno jamky. Ide o štruktúry ktoré sa nachádzajú aj v zdravom kĺbe, pri vykĺbení (luxácii) sú však zväčšené.

Pri vykĺbení bedrového kĺbu sa hlavička nachádza mimo jamky. Modrá je na obrázku chrupavka, oranžové je kĺbne púzdro, slabo modrou je naznačený kĺbny priestor.

Operačná liečba zahŕňa odstránenie, alebo zmenšenie týchto prekážok. Následne je tvar jamky modelovaný pomocou acetabuloplastiky tak, aby jamka získala guľatý tvar a zakryla hlavičku stehennej kosti.

Plastika kĺbnej jamky – acetabuloplastika

V niektorých prípadoch môže lekár zmeniť rotáciu stehennej kosti, aby hlavička smerovala do jamky. Správnu rotáciu zaisťuje kovový implantát – dlaha a skrutky, vyberá sa po jednom roku od operácie. Pri pretrvávajúcej nestabilite bedra je vo výnimočných prípadoch potrebné kĺb dočasne zafixovať drôtom, ktorý sa po 6 týždňoch odstraňuje.

Acetabuloplastika a zmena rotácie stehennej kosti. Polohu zaisťuje dlaha so skrutkami.

Správna poloha bedrového kĺbu po operácii je udržiavaná pomocou sádrovej spiky. Tá stabilizuje kĺb v polohe, ktorá je najvýhodnejšia pre správne hojenie. Po 6 týždňoch sa sadra zloží a dieťa môže rehabilitovať. Na doliečovanie je väčšinou používané široké balenie na nočný spánok.

Každá operácia v sebe nesie riziko komplikácií. O možných komplikáciách sa informujte u svojho lekára. Pri tomto zákroku môže dôjsť k:

  • stratám krvi
  • predĺženému hojeniu
  • pretrvávajúcej dysplázii (tzv. reziduálna dysplázia)
  • avaskulárnej nekróze hlavičky stehennej kosti