Reumatológia

 • Syndróm aktivovaných makrofágov (Macrophage activating syndrome – MAS)

  Čo to je? hyperinflamačný stav (stav prehnanej aktivácie imunity) akútny stav v detskej reumatológii Príčina vzniku genetická mutácia, infekcia, reumatické ochorenie, hematoonkologické ochorenia vedúce k poruche imunitných buniek s nadmernou produkciou prozápalových mediátorov Kedy na ochorenie myslieť pri pretrvávajúcej horúčke, poklese krvných buniek a vysokej zápalovej aktivite (vysoký feritín!) Diagnostika náročná a komplexná (zhodnotenie klinického, laboratórneho obrazu, špecifické markery imunitného…

  Celý článok

 • Chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída (CRMO)

  Čo to je? autoinflamačné ochorenie kostí – sterilný zápal Príčina vzniku dysregulácia imunitného systému Kedy na ochorenie myslieť pri pretrvávajúcej bolesti kostí: – najmä v dlhých kostiach, kľúčnej kosti, chrbtici a v panve– nereagujúcej na antibiotickú liečbu– najčastejšie deti medzi 7. – 12. rokom života– častejšie dievčatá– u detí liečených na chronické zápalové ochorenie čreva, psoriázu a iné kožné zápaly…

  Celý článok

 • Metotrexát (MTX, Trexan Neo, Metoject a Metoject Pen)

  Pri liečbe Metotrexátom bezodkladne kontaktujte ošetrujúceho reumatológa v prípade: – ovčích kiahní– očkovania živými vakcínami– otehotnenia Čo to je: imunosupresívny liek, tlmí zápalové procesy v kĺboch Indikácia v detskej reumatológii: Mechanizmus účinku: inhibícia viacerých enzýmov (folátovej dráhy) potrebných ku výstavbe DNA vnútri bunky, ovplyvnenie buniek imunitného systému, zápalových mediárotov, ako aj proliferácie synoviálnych buniek v rámci zapáleného kĺbu…

  Celý článok

 • Chorobu modifikujúce lieky (DMARDs = Disease-Modifying Antirheumatic Drugs)

  Chorobu modifikujúce lieky (DMARDs) pôsobia imunosupresívne. Rozdeľujeme ich na preparáty syntetické a biologické, najnovšie aj cielenú syntetickú liečbu malými molekulami a biosimilárne lieky. Každý z nich má unikátny mechanizmus účinku, ktorým moduluje odpoveď imunitného systému. Syntetické preparáty účinkujú nešpecificky, môžu mať viaceré mechanizmy účinku, biologické preparáty špecificky blokujú konkrétne prozápalové mediátory. V tabuľkách uvádzame preparáty najčastejšie používané v detskej reumatológii. Syntetické…

  Celý článok

 • Systémová liečba (sumárne)

  Systémovú liečbu rozdeľujeme na nasledovné skupiny liekov: Iné preparáty ako profylaktické podávanie antibiotík, suplmenty minerálov a vitamínov, liečba ovplyvňujúca zrážanlivosť krvi sú indikované individuálne podľa potrieb pacienta.

  Celý článok

 • Lokálna liečba – intraartikulárna kortikoterapia

  Triamcinolon hexacetonid (Lederlon, Lederspan, Trispan, Hexatrione) Čo to je: Depotný kortikosteroid (dlhodobý účinok) Indikácia v detskej reumatológii: prvolíniová liečba aktívnej synovitídy (zápalu kĺbu) pri novozistenej juvenilnej idiopatickej artritíde (najmä oligoaartikulárnej forme – postihnutie 1 až 4 veľkých kĺbov) alebo pri recidívach ochorenia Mechanizmus účinku: lokálne potlačenie zápalového procesu v kĺbe Spôsob aplikácie: veľké kĺby (rameno, lakeť,…

  Celý článok

 • Liečba v detskej reumatológii

  V súčasnosti sú na Slovensku dostupné mnohé preparáty určené na liečbu reumatických ochorení u detí. Po stanovení diagnózy detským reumatológom je často indikovaná medikamentózna liečba. Indikácia, frekvencia ako aj dávkovanie liečby sa riadi medzinárodnými odporúčaniami vychádzajúcimi z klinických štúdií resp. zo skúseností špecialistov (konsenzu) z oblasti detskej reumatológie. Liečba je zvyčajne dlhodobá a vyžaduje pravidelný laboratórny monitoring (krvný obraz,…

  Celý článok

 • Detská reumatológia vo svete a na Slovensku

  (stručne z histórie po súčasnosť)             Detská reumatológia patrí medzi novšie subšpecializácie pediatrie. Všetky ochorenia, ktorými sa detská reumatológia zaoberá, patria medzi tzv. zriedkavé ochorenia. Začiatky starostlivosti a výskumu týchto ochorení sa v lietaratúre objavujú koncom 19. storočia. Spočiatku sa pozornosť venovala najmä akútnej reumatickej horúčke, ako najčastejšej diagnóze u detí. Okolo roku 1930 sa pri nej potvrdila…

  Celý článok

 • Takayasuova arteritída

  Takayasuova arteritída je zriedkavé zápalové autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje cievy (vaskulitída). Zápalom sú postihnuté najväčšie cievy: aorta (srdcovnica) a cievy, ktoré z nej odstupujú a/alebo pľúcne cievy.

  Celý článok

 • Hypermobilita – Beightonovo skóre

  Beightonovo skóre pomáha určiť diagnózu hypermobility a jej závažnosť.

  Celý článok