Liečba v detskej reumatológii

V súčasnosti sú na Slovensku dostupné mnohé preparáty určené na liečbu reumatických ochorení u detí. Po stanovení diagnózy detským reumatológom je často indikovaná medikamentózna liečba. Indikácia, frekvencia ako aj dávkovanie liečby sa riadi medzinárodnými odporúčaniami vychádzajúcimi z klinických štúdií resp. zo skúseností špecialistov (konsenzu) z oblasti detskej reumatológie. Liečba je zvyčajne dlhodobá a vyžaduje pravidelný laboratórny monitoring (krvný obraz, pečeňové a obličkové funkcie, moč), väčšinou minimálne každé 3 mesiace. Patologické zmeny laboratórnych parametrov sú vo väčšine prípadov prechodné počas užívania liečby, po ukončení terapie sa postupne vracajú do normy.

V tabuľke č. 1 uvádzame schematické rozdelenie liečebných modalít v detskej reumatológii. Farmakologická liečba je základom, ovplyvňuje imunopatologické procesy vyvolávajúce zápal. Kombinácia s nefarmakologickou liečbou prispieva k zvýšeniu kvality života, predchádza zhoršeniu niektorých ochorení (napr. UV ochrana pred slnečným žiarením pri detskej dermatomyozitíde a systémovom lupuse erythematosus) a diétne opatrenia sú prevenciou nežiaducich účinkov liečiv či liekových interakcii. Farmakologická ako aj nefarmakologická liečba je individuálne nastavená pre pacienta a prebieha pod prísnym dohľadom ošetrujúceho detského reumatológa.

Tabuľka č. 1. Najčastejšie liečebné modality detských reumatických ochorení.

Liečba:farmakologickálokálna  podanie kortikosteroidov do kĺbu
systémová  kortikosteroidy NSAIDs DMARDs: – syntetické -biologické a biosimilárne lieky – cielená liečba malými syntetickými molekulami   IVIG bisfosfonáty
nefarmakologickáfyzioterapia 
režimové opatrenianapr. ochrana pred UV žiarením, diéta podľa ochorenia
 psychologická a sociálna podpora 
chirurgická – u detí zriedkavosynovektómia (dnes veľmi zriedkavá indikácia, nejednoznačný prínos) artroplastika (pri výraznom poškodení kĺbu)

Vysvetlivky skratiek:

NSAIDs – nesteroidné antiflogistiká (najčastejšie ibuprofen, naproxen, kyselina acetylsalicylová)

DMARDs – disease modifying antirheumatic drugs – chorobu modifikujúce antirumatické lieky

IVIG – intravenózne imunoglobulíny