Odborné reumatologické pracoviská

Odborné reumatologické pracoviská

Západné Slovensko

Bratislava

Reumatologická ambulancia

Člen Európskej referenčnej siete RITA (https://ern-rita.org)

Detská klinika LFUK a NÚDCH

Národný ústav detských chorôb

Limbová 1, 833 40 Bratislava

Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

MUDr. Barbora Balažiová

Tel:  +421 2 59371 577, 02/59371 104

E-mail: reuma@nudch.eu

URL: www.nudch.eu

Objednanie: mailom so zaslaním krátkeho súhrnu ťažkostí dieťaťa, ev. telefonicky

Reumatologická ambulancia

Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU

Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská

Antolská 11, 85107 Bratislava

MUDr. Soňa Caňová

Tel: +421 2 6867 3018

URL: www.unb.sk

Objednanie: telefonicky

Piešťany

Detská reumatologická ambulancia

Národný ústav reumatických chorôb

Nábr. I. Krasku 4, 92112 Piešťany

MUDr. Eva Vrtíková

MUDr. Tomáš Mičega

Tel: +421 33 7969 111

URL: www.nurch.sk

Objednanie: zaslanie žiadosti od lekára poštou/elektronicky cez stránku NÚRCH

Nitra

Reumatologická ambulancia

Detská klinika FN Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6, 94901 Nitra

MUDr. Zuzana Pechočiaková

Tel: +421 37 6545906

URL: www.fnnitra.sk

Objednanie: telefonicky

Stredné slovensko

Martin

Reumatologická ambulancia

Klinika detí a dorastu  JLF UK a UNM

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2, 03645 Martin

MUDr. Dušana Moravčíková (pondelok-štvrtok)

Tel: +421 43 4203614

URL: www.unm.sk

Objednanie: telefonicky v čase 13.00-14.00

Žilina

Detská reumatologická ambulancia

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

V. Spanyola 43, 012 07, Žilina

MUDr. Daniela Salatová

Tel: +421 41 5110225

URL: www.fnspza.sk

Objednanie: telefonicky

Východné slovensko

Košice

Reumatologická ambulancia

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach

Detská fakulná nemocnica v Košiciach

Doc. MUDr. Veronika Vargová, CSc.

MUDr. Erika Banóová, PhD.

Trieda SNP1, 04001 Košice

Tel: +421 55 235 2393, +421 55 235 4132

E-mail: amb.reuma@dfnkosice.sk

URL: www.dfnkosice.sk

Objednanie: telefonicky, mailom

Reumatologická ambulancia

Rastislavova 45, 04001 Košice

MUDr. Monika Molnárová-Leščišinová

Tel: +421 55 6771797, +421 911 917163

Objednanie: telefonicky