Odborné reumatologické pracoviská

Odborné reumatologické pracoviská

Západné Slovensko

Bratislava

Reumatologická ambulanciaDetská klinika LFUK a NÚDCH

Národný ústav detských chorôb

Limbová 1, 833 40 Bratislava

Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

MUDr. Barbora Balažiová

Tel:  +421 2 59371 577

E-mail: reuma@nudch.eu

URL: www.nudch.eu

Objednanie: mailom so zaslaním krátkeho súhrnu ťažkostí dieťaťa, ev. telefonicky

Reumatologická ambulanciaKlinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU

Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská

Antolská 11, 85107 Bratislava

MUDr. Soňa Caňová

Tel: +421 2 6867 3018

URL: www.unb.sk

Objednanie: telefonicky

Piešťany

Detská reumatologická ambulanciaNárodný ústav reumatických chorôb

Nábr. I. Krasku 4, 92112 Piešťany

MUDr. Eva Vrtíková

MUDr. Tomáš Mičega

Tel: +421 33 7969 111

URL: www.nurch.sk

Objednanie: zaslanie žiadosti od lekára poštou/elektronicky cez stránku NÚRCH

Nitra

Reumatologická ambulanciaDetská klinika FN Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6, 94901 Nitra

MUDr. Zuzana Pechočiaková

Tel: +421 37 6545906

URL: www.fnnitra.sk

Objednanie: telefonicky

Stredné slovensko

Martin

Reumatologická ambulanciaKlinika detí a dorastu  JLF UK a UNM

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2, 03645 Martin

MUDr. Dušana Moravčíková (štvrtok-piatok)

Tel: +421 43 4203614

URL: www.unm.sk

Objednanie: telefonicky

Banská Bystrica

Reumatologická ambulancia

  1. Detská klinika SZU Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

Nám. L. Slobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

MUDr. Dušana Moravčíková (podnelok-streda)

Tel: +421 949 007492 (13.00-14.00 hod)

URL: www.detskanemocnica.sk

Objednanie: telefonicky

Žilina

Detská reumatologická ambulanciaFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

V. Spanyola 43, 012 07, Žilina

MUDr. Daniela Salatová

Tel: +421 41 5110225

URL: www.fnspza.sk

Objednanie: telefonicky

Východné slovensko

Košice

Reumatologická ambulanciaKlinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach

Detská fakulná nemocnica v Košiciach

Doc. MUDr. Veronika Vargová, CSc.

MUDr. Erika Banóová, PhD.

Trieda SNP1, 04001 Košice

Tel: +421 55 235 2393, +421 55 235 4132

E-mail: amb.reuma@dfnkosice.sk

URL: www.dfnkosice.sk

Objednanie: telefonicky, mailom

Reumatologická ambulanciaRastislavova 45, 04001 Košice

MUDr. Monika Molnárová-Leščišinová

Tel: +421 55 6771797, +421 911 917163

Objednanie: telefonicky