Hypermobilita – Beightonovo skóre

Hypermobilita – Beightonovo skóre

Pod hypermobilitou (hypermobilným syndrómom) rozumieme zvýšený rozsah pohyblivosti v kĺboch.

Stupeň hypermobility hodnotí lekár, zvyčajne ortopéd alebo reumatológ, najčastejšie používané je Beightonovo skóre (maximum 9 bodov), ktoré sa stanovuje u detí nad 5 rokov. Za hypermobilitu považujeme dosiahnutý počet bodov nad 6.

Obrázok ukazuje Beightonovo skóre na hypermobilitu. Za končatinové testy je pridelený jeden bod za každú stranu, na ktorej je test pozitívny. Za predklon trupu je jeden bod. Dokopy je to maximálne 9 bodov, nad 6 bodov hovoríme o hypermobilite.

Pre viac informácií o hypermobilite navštívte tento odkaz.