Ponsetiho metóda liečby PEC

Ponsetiho metóda liečby PEC

Prof. Ignatio Ponseti (1914-2009) bol americký lekár španielskeho pôvodu, ktorý vyvinul v roku 1950 metódu na korekciu chodidla s pes equinovarus congenitus (PEC). Ponsetiho metóda funguje už viac ako 60 rokov. Má neporovnateľne lepšie výsledky ako predtým používané techniky redresu chodidla, preto sa postupne začala používať na celom svete. Princípom Ponsetiho metódy je postupná korekcia malých kostí nohy rotáciou okolo členkovej kosti (talus). Tento proces je dosiahnutý nakladaním série sadier (väčšinou 4-7 sadier), ktoré sa menia raz týždenne. Potom nasleduje tenotómia skrátenej Achillovej šľachy. Následne dieťatko nosí špeciálne ortézy – do veku 4-5 rokov na denný a nočný spánok. 

Ponsetiho metóda má dve fázy:

  1. Korekčná – sadrovanie a tenotómia Achillovej šľachy
  2. Udržovacia – nosenie špeciálnych ortéz do veku 4-5 rokov.

Každá etapa liečby je rovnako dôležitá a zanedbanie nosenia ortéz vedie často k návratu deformity chodidla. 

Dr. Ignatio Ponseti (1914-2009)

V nasledujúcich článkoch sa dozviete viac o liečbe PEC a Ponsetiho metóde: