Metatarsus adductus

Metatarsus adductus

Metatarsus adductus (alebo aj metatarsus varus) je najčastejšia deformita nohy novorodencov, má ho viac ako jedno z tisícky narodených detí. Metatarzy, teda záprstné kosti chodidla, smerujú dovnútra. Noha má tvar písmena C a palec býva často oddelený od ostatných prstov a ukazuje smerom dnu. Veľmi často sú postihnuté obe nohy. Predpokladá sa, že za metatarsus adductus je zodpovedná poloha dieťaťa v maternici. Deti s metatarsus varus majú zvýšenú pravdepodobnosť dysplázie bedrového kĺbu.

Predná časť chodidla smeruje dovnútra za palcom, ktorý býva oddelený od ostatných prstov.

Závažnosť metatarsus adductus môžeme klasifikovať podľa flexibility chodidla na flexibilné, semi-flexibilné a neflexibilné. Pri neflexibilnom type sa noha nedá ani silným tlakom dostať do normálnej polohy. Bola popísaná aj tzv. Heel bisector klasifikácia, ktorá sleduje smer dlhej osi pätovej kosti.

Heel bisector klasifikácia

Terapia

Väčšina (nezávažných) deformít typu metatarsus adductus sa postupne sama upraví. Stačí obyčajná masáž chodidla pri ktorej tlačíme palec smerom von a snažíme sa uvoľniť a rozmasírovať vnútornú stranu chodidla. Ak sa aj po viac ako mesiaci strečingu, masáží a rehabilitácie chodidlo nezlepšuje, ale stáva sa stuhnutejším a menej flexibilným, je potrebné zintenzívniť liečbu: ortézou, či dokonca sadrou. Najčastejšie sú používané ortézy chodidla (Bebax, UNFO). Tuhšie a neflexibilné nôžky môžu vyžadovať aj korekčné sádrovanie na úpravu postavenia prednej časti nohy. O vhodnej liečbe sa poraďte so svojim lekárom.