Dysplázia bedrového kĺbu

Dysplázia bedrového kĺbu

Vývojová dysplázia bedra (DDH, developmental dysplasia of the hip) označuje stav kedy je jamka bedrového klbu plytšia ako by mala byť. Tvar zdravej jamky si môžme predstaviť ako misku, tvar dysplastickej ako tanier.

Plytká jamka bedrového kĺbu nie je schopná udržať hlavičku stehennej kosti na správnom mieste. Hlavička sa dostáva na okraj jamky a pri pohybe sa tento okraj preťažuje a neskôr opotrebuje. Opotrebovanie chrupavky spôsobuje bolesť.

Šípka označuje preťažovanú časť kĺbu.

V najvážnejších prípadoch je bedrový kĺb úplne mimo jamku – hovoríme o vykĺbení kĺbu.

Hlavička stehennej kosti je mimo jamku bedrového klbu = vykĺbenie

Vývojovej dysplázii bedra a jej následkom sa snažíme aktívne predísť povinným sonografickým skríningovým vyšetrením u všetkých detí. Sonografický skríning sa vykonáva v 4-6 týždňoch a v 12-16 týždňoch veku dieťaťa.

Ak sa bedrový kĺb vyvíja správne nie je potrebná žiadna špeciálna liečba. V prípade, že sa na sonografickom vyšetrení zistí dysplázia ľahšieho stupňa používame väčšinou jednu z foriem tzv. abdukčnej liečby (teda na spôsob širokého balenia s nožičkami dieťaťa od seba – viď Abdukčná liečba dysplázie). Ak sonografia odhalí ťažšiu formu dysplázie, potom stav riešime repozíciou (repozícia = napravenie bedrového klbu v narkóze) a pevnejšou fixáciou (viď Zatvorená repozícia bedra). Ak sa bedro z rôznych príčin nepodarí dostať na správne miesto, prichádza na rad operačná liečba pri ktorej vyčistíme jamku a formujeme ju do vhodnejšieho tvaru pomocou acetabuloplastiky (viď Operačná liečba).