Abdukčná liečba vývojovej dysplázie bedrového kĺbu

Abdukčná liečba vývojovej dysplázie bedrového kĺbu

Pri liečbe dysplázie (teda plytkosti jamky) ľahkého stupňa vo väčšine prípadov stačí tzv. abdukčná liečba. Pri tejto liečbe polohujeme nožičky dieťatka od seba. Hlavička bedrového kĺbu sa v tejto polohe dostáva hlbšie do jamky, tlakom a pohybom pomáha upraviť jamku bedrového kĺbu do normálneho tvaru.

Postupná normalizácia tvaru jamky bedrového klbu pri polohe nožičiek od seba.

Abdukčnú polohu nožičiek pomáhajú udržiavať rôzne pomôcky. Jednoduché pomôcky sa používajú pri ľahkom stupni dysplázie. Najjednoduchšou pomôckou je široké balenie. Pri balení naširoko používame jednu štandardnú plienku (napr. Pampers), potom jednu, alebo dve klasické bavlnené pevné plienky zložené na šírku kolienok a na to dáme tzv. poštolkové nohavičky.

Široké balenie pomocou poštolkových nohavičiek.

Pri závažnejších typoch dysplázie sa používajú pevnejšie pomôcky, ktoré lepšie udržia hlavičku stehennej kosti v žiadanej polohe. Príkladom sú pavlíkove remence, či Tubingenská ortéza.

Pavlíkove remence
Tubingenská ortéza

Ešte pevnejšia je Lorrach ortéza.

Lorrach ortéza

Abdukčnú liečbu aplikujeme až kým nie je bedrový kĺb úplne v poriadku. Stav bedra overujeme pravidelnými sonografickými kontrolami. Kontroly detí liečených na dyspláziu sa robia v 6-8 týždňových intervaloch.