Zatvorená repozícia bedra pri dysplázii

Zatvorená repozícia bedra pri dysplázii

Vývojová dysplázia bedra je ochorenie charakterizované plytkosťou kĺbnej jamky – acetabula. Lieči sa rôznymi metódami podľa závažnosti ochorenia.

Pri niektorých závažnejších typoch dysplázie spojených s vykĺbením bedrového kĺbu môže byť vykonaná repozícia (=napravenie bedra do správnej polohy). Dieťa je počas tohto zákroku v celkovej anestéze, preto musí byť krátku dobu v nemocnici – väčšinou sú to dve noci.

Pred samotnou repozíciou lekár vyšetruje stabilitu bedrového kĺbu. V prípade, že je bedrový kĺb nestabilný (teda hlavička sa neudrží v jamke), môže lekár urobiť artrografické vyšetrenie. Znamená to aplikáciu kontrastnej látky do kĺbu a vyšetrenie pod röntgenom. Kontrastná látka v kĺbe pomôže zobraziť časti kĺbu, ktoré na obyčajnom röntgene nie je vidieť. Pre viac informácií o vyšetrení pozri článok Artrografia bedra.

Po úspešnej repozícii býva poloha bedrových kĺbov udržiavaná v správnej polohe pevnou fixáciou – väčšinou v sádre. Sádrová fixácia sa musí meniť, pretože dieťa rastie a veľkosť sádry mu už nestačí. Sádru aplikujeme v rôznych režimoch, často používaný režim je sádra dva krát na 6 týždňov. Dieťa je teda v sádre celkovo 12 týždňov, potom nasleduje doliečovanie nejakým typom abdukčnej pomôcky, až kým nie je bedrový kĺb úplne v poriadku. Stav bedra pri liečbe pravidelne sleduje lekár pomocou sonografie každých 6-8 týždňov.

Pri zatvorenej repozícii sa hlavička dostane do jamky a postupným tlakom remodeluje kĺbnu jamku. Správna poloha je udržiavaná pomôckou – v tomto prípade sádrovou spikou.

V prípade, že hlavu stehennej kosti nie je možné udržať v jamke bedrového klbu, je väčšinou potrebné urobiť repozíciu operačne. Pre viac informácií viď článok Otvorená repozícia bedra pri dysplázii bedrového kĺbu.