Artrografia bedrového kĺbu

Artrografia bedrového kĺbu

Artrografia bedra je miniinvazívne vyšetrenie, pri ktorom sa po aplikácii kontrastnej látky do vnútrokĺbneho priestoru zobrazujú pomocou röntgenu jednotlivé štruktúry kĺbu. Jej výhodou je poskytnutie inak nezískateľných informácií, dynamické zobrazenie, nízka radiačná záťaž a miniinvazivita. Deti do 13 rokov sú pri vyšetrení v celkovej anestéze, staršie deti môžu vyšetrenie zvládnuť aj v miernom utlmení (sedácii), alebo bez neho.

Pri artrografii sa do bedrového kĺbu aplikuje kontrastná látka a snímkuje sa pomocou klasického röntgenu v rôznych polohách bedra.

V prípade hodnotenia stavu bedra má artrografia nezastupiteľnú úlohu. Zobrazuje aj štruktúry transparentné (teda “neviditeľné”) pri bežnom non-kontrastnom röntgenovom zobrazovaní. V nižšom veku snímkujeme nezrelú panvu s neúplnou osifikáciou okrajov jamky, prítomnou rastovou chrupavkou a chrupavčitou hlavou stehennej kosti.

Pri vývojovej dysplázii bedra ide hlavne o zhodnotenie možných repozičných prekážok – patologicky zmenený chrupavčitý a väzivový okraj jamky, zúženie kĺbneho púzdra, zhrubnuté väzy v bedrovom kĺbe, zväčšené tukové teleso bedrového kĺbu. Prínos má aj dynamické vyšetrenie (vyšetrenie pri pohybe bedra). Sledujeme ako sa kĺb správa pri pokuse o dosiahnutie správneho postavenia, čiže repozícii.

U starších detí a adolescentov je artrografia indikovaná v prípade rôznych ochorení bedrového kĺbu – napríklad pri Perthesovej chorobe, alebo rôznych typoch impingementu. Pri artrografii potom v závislosti na diagnóze hodnotíme patologicky zmenené štruktúry: orientácia a hĺbka kĺbnej jamky, výšku či defekty kĺbnej chrupavky, zväčšenie či trhliny labra (= väzivový okraj kĺbu). Používa sa aj dynamické vyšetrenie – impingement test, overenie vzájomnej polohy kostených štruktúr pri pohybe a rotáciách.

Ako reálne vyzerá artrografický obraz?

Obrázky získané pri artrografickom vyšetrení vyžadujú pre správne zhodnotenie určitú skúsenosť lekára. Výsledok môže vyzerať napríklad takto (obrázok vpravo je so zvýraznením a popisom):

1. poskladanie kĺbneho púzdra spôsobujúce jeho tvar presýpacích hodín, 2. vpáčený limbus, 3. hypertrofický pulvinar acetabuli (tukové teleso), 4. kontúra väzu hlavičky stehennej kosti, 5. novovytvorená jamka, 6. primárne acetabulum

Súvisiace články

Perthesova choroba – článok so základnými informáciami o ochorení.

Vývojová dysplázia bedra – článok so základnými informáciami o ochorení.