DOTAZNÍK HODNOTENIA ZDRAVIA DIEŤAŤA (CHAQ) – AMBULANCIA

V tomto dotazníku nás zaujíma, ako choroba ovplyvňuje funkčnú schopnosť dieťaťa v každodennom živote. V nasledujúcich otázkach vyznačte, prosím, odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje bežné činnosti (priemer za celý deň) za posledný týždeň. Vyznačte len tie ťažkosti a obmedzenia, ktoré sú spôsobené chorobou. Ak sa od väčšiny rovesníkov Vášho dieťaťa neočakáva určitá činnosť, prosíme, vyznačte ju v rubrike ‘nehodí sa’. Urobte tak v prípade, že Vaše dieťa má ťažkosti s istou činnosťou, alebo je neschopné ju vykonávať, pretože je príliš malé, ale nie preto, že je obmedzené chorobou.

DOTAZNÍK HODNOTENIA ZDARVIA DIEŤAŤA (CHAQ)
 • (0) bez ťažkostí
 • (1) s ťažkosťami
 • (2) s veľkými ťažkosťami
 • (3) nevie urobiť
 • (x) nehodí sa

1)OBLIEKANIE a SEBAOPATERA
  Vie Vaše dieťa:

 • samostatne sa obliecť (vrátane zapínania gombíkov a zaviazania šnúrok na topánkach)?
1-1
 • našampónovať si vlasy?
1-2
 • vyzliecť si ponožky?
1-3
 • ostrihať si nechty?
1-4

2)VSTÁVANIE
  Vie Vaše dieťa:

 • vstať z nízkej stoličky alebo dlážky?
2-1
 • vojsť alebo vstať z postele, postaviť sa v postieľke?
2-2

3)JEDENIE
  Vie Vaše dieťa:

 • pokrájať mäso?
3-1
 • zdvihnúť pohár/šálku k ústam?
3-2
 • otvoriť novú škatuľu s müsli?
3-3

4)CHODENIE
  Vie Vaše dieťa:

 • chodiť vonku po rovine?
4-1
 • vystúpiť po 5 schodoch?
4-2

Prosím vyznačte všetky POMÔCKY, ktoré Vaše dieťa potrebuje na vykonávanie hore uvedených činností.

Helpers-1-1
Helpers-1-2

Prosím vyznačte kategórie, pri ktorých Vaše dieťa KVÔLI CHOROBE bežne potrebuje POMOC DRUHEJ OSOBY.

Need Help-1-1
 • (0) bez ťažkostí
 • (1) s ťažkosťami
 • (2) s veľkými ťažkosťami
 • (3) nevie urobiť
 • (x) nehodí sa

5)HYGIENA
  Vie Vaše dieťa:

 • umyť a osušiť si celé telo?
5-1
 • vykúpať sa vo vani (vstúpiť do a vystúpiť z vane)?
5-2
 • sadnúť si a vstať z WC / nočníka?
5-3
 • umyť si zuby?
5-4
 • učesať si vlasy?
5-5

6)DOSAHOVANIE
  Vie Vaše dieťa:

 • dosiahnuť a zložiť ťažký predmet (hru, knihu) z výšky približne tesne nad jeho/jej hlavou?
6-1
 • zohnúť sa a zdvihnúť kus odevu alebo papier zo zeme?
6-2
 • natiahnuť si sveter cez hlavu?
6-3
 • otočiť hlavu a obzrieť sa cez plece?
6-4

7)ÚCHOP
  Vie Vaše dieťa:

 • písať alebo čmárať s ceruzkou?
7-1
 • otvoriť dvere od auta?
7-2
 • otvoriť predtým otvorenú fľašu od kompótu?
7-3
 • otvárať a zatvárať vodovodné kohútiky?
7-4
 • otvoriť dvere stlačením kľučky na dverách?
7-5

8)AKTVITY
  Vie Vaše dieťa:

 • vybaviť veci a nakupovať?
8-1
 • nastúpiť do / vystúpiť z auta alebo autobusu?
8-2
 • jazdiť na bicykli alebo trojkolke?
8-3
 • pomáhať v domácnosti (vyniesť odpadky, umyť riad, vysávať, upratovať, ustlať posteľ)?
8-4
 • behať a hrať sa?
8-5

Prosím vyznačte všetky POMOCKY, ktoré Vaše dieťa potrebuje na vykonávanie hore uvedených činností.

Helpers-2-1
Helpers-2-2

Prosím vyznačte kategórie, pri ktorých Vaše dieťa KVÔLI CHOROBE bežne potrebuje POMOC DRUHEJ OSOBY.

Need Help-2-1

BOLESŤ: Zaujíma nás, či Vaše dieťa pociťuje bolesť v dôsledku svojho ochorenia. Skúste odhadnúť, ako silné boli bolesti Vášho dieťaťa v dôsledku ochorenia V POSLEDNOM TÝŽDNI? Označte závažnosť bolesti na nasledovnej úsečke.

žiadna bolesť 0

velmi silná bolesť 100

CELKOVÉ HODNOTENIE: Keď vezmete do úvahy všetky spôsoby, ktorými ochorenie ovplyvňuje Vaše dieťa, zhodnoťte prosím ako sa t. č. celkovo má vyznačením jedného miesta na nasledujúcej úsečke.

veľmi dobre 0

veľmi zle 100