Pokyny pred hospitalizáciou a predoperačné vyšetrenia

Na príjem prosíme prísť ráno medzi 8-10:00 na ortopedickú ambulanciu č.d. 147 (1. poschodie, Národný ústav detských chorôb, Kramáre, Bratislava) s kompletnými predoperačnými vyšetreniami (zoznam je uvedený nižšie).

V prípade nemožnosti nastúpiť na objednaný termín hospitalizácie Vás žiadame o upovedomenie cez e-mail: rendek.ortopedia@gmail.com, alebo na tel. čísle 02/ 59 371 711. Dohodneme sa na inom náhradnom termíne.

Predoperačné vyšetrenia

Predoperačné vyšetrenie urobí zmluvný lekár pre deti a dorast (pediater), nesmú byť staršie ako 10 dní.
1. Lekárska správa so záverom: “dieťa je bez akútneho respiračného infektu”
2. Odbery: KO + diff, základná biochémia, ionogram, základné hemokoagulačné parametre, moč Ch+S, TT, TN. V prípade náročnejších operačných výkonov prosíme doplniť aj TR a krvnú skupinu.
3. Serológie HCV, HBV, HAV, HIV od 15 rokov veku.
4. Ak je dieťa sledované aj na iných ambulanciách (neuro, kardio…) tak prosíme priložiť posledný nález zo špecializovanej ambulancie.

Kedy dieťa nemôžeme operovať?

V prípade pozitívnej kultivácie z výterov budú kontraindikované len deti klinicky symptomatické (kašeľ, sopel,bolesti hrdla…). Ak dieťa nemá symptómy infekcie operované byť môže, okrem prípadu pozitívnej kultivácie na bakteriálne kmene MRSA / Neisseria sp.

Plánovanú operáciu v celkovej anestéze môžu podstúpiť deti najskôr 2 týždne od prekonania infekcie horných dýchacích ciest. V prípade, že dieťa užívalo antibiotiká, najskôr 3 týždne od ukončenia užívania antibiotík.

V prípade užívania hormonálnej antikoncepcie, antikoncepciu vysadiť 6 týždňov pred plánovaným operačným zákrokom.

Domáca príprava:

Pred prijatím treba dieťaťu doma urobiť dôkladnú hygienickú očistu ( kúpeľ, ostrihané a odlakované nechty na nohách aj rukách, čisté vlasy a uši ).

Čo si priniesť so sebou?

Na hospitalizáciu odporúčame priniesť si: hygienické potreby ( toaletný papier, mydlo, zubná pasta, zubná kefka, hrebeň, uterák) a osobné potreby ( pyžamo, denné oblečenie, prezuvky),pre školopovinné deti počas školského roku zošity a školské potreby.
Deti si môžu priniesť aj svoj príbor a pohár, teplomer.
Neodporúčame priniesť si: cenné veci ( šperky, peňažnú hotovosť….), plyšové hračky. Prosíme rodičov, aby deťom počas hospitalizácie nenosili žuvačky.

Návštevy na oddelení

Deti do 15 rokov, ako návšteva hospitalizovaného pacienta, nemajú povolený vstup na kliniku. Pacienta na lôžku môžu na klinike navštíviť maximálne 2 osoby, spravidla zákonní zástupcovia. Návštevné hodiny sú denne v čase od 15.00 – do 17.00 hod.

Ako dlho trvá hospitalizácia?

Štandardne je dieťa hospitalizované 4 dni. Prvý deň je príjem na kliniku a absolvovanie anesteziologického predoperačného vyšetrenia v našej nemocnici. Druhý deň je dieťa operované, tretí deň je pooperačné sledovanie a na štvrtý deň prepúšťame do domácej starostlivosti. V prípade, že sa jedná o náročnejšiu operáciu, alebo sa komplikuje pooperačný  stav, bude potrebné stráviť viac dní v nemocnici.