Reumatológia

 • Rastové bolesti

  Predpokladá sa, že s rastovými bolesťami sa stretne 3 až 37% detí. Typicky sa vyskytujú u detí vo veku od 3 do 12 rokov, s maximom okolo 6. roku života. Pre rastové bolesti je typický epizodický priebeh, to znamená, že sa objavujú nepravidelne, niekoľkokrát týždenne či mesačne krátkodobo.

  Celý článok

 • Borelióza a kĺby

  Lymská borelióza je infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom sú baktérie označované ako borélie. Tak ako všetky iné zápaly kĺbov, aj lymská artritída sa prejavuje opuchom, bolestivosťou, obmedzením rozsahu pohyblivosti kĺbu a zateplením kože nad kĺbom.

  Celý článok

 • Juvenilná idiopatická artritída – základná charakteristika

  Juvenilná idiopatická artritída (JIA) je zápalové ochorenie kĺbov, ktoré sa u detí prejaví najneskôr do ukončenia 16. roku života. Aby bolo možné JIA u dieťaťa potvrdiť, musia ťažkosti pretrvávať minimálne 6 týždňov a všetky iné príčiny artritídy musia byť vylúčené.

  Celý článok

 • Artritída = zápal kĺbu

  Ako artritída sa označuje zápal kĺbu. Artritída síce ovplyvňuje celý kĺb so všetkými jeho anatomickými súčasťami, ale štruktúra, ktorá je pri artritíde prvotne postihnutá je tzv. synoviálna membrána a podkladom artritídy je teda zápal synoviálnej membrány tzv. synovitída.

  Celý článok