Rekonštrukcia bedra

Rekonštrukcia bedra je operačný postup na obnovenie správnych pomerov chorého bedrového kĺbu. Bedrový kĺb po rekonštrukcii by sa mal čo najviac ako je to možné podobať zdravému kĺbu. Každá deformita v oblasti bedra spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie. Cieľom ortopedickej liečby je obnovenie tvaru a funkčnosti kĺbu, alebo zabránenie vzniku deformácie.