Multi-etážové operácie

Multi-etážová operácia je operačný zákrok pri ktorom sa v rámci jednej anestézy rieši viacero problémov dolných končatín naraz. Výhodou pre pacienta je vyriešenie všetkých deformít a ortopedických problémov dolných končatín počas jedinej hospitalizácie. Ide o problémy v oblasti bedrových kĺbov, svalov stehna, kolenných kĺbov, svalov predkolení, členkov a chodidiel. Väčšinou je multietážová operácia indikovaná u detí s neuromuskulárnym ochorením, alebo spasticitiou.

Rekonštrukcia bedra

Rekonštrukcia bedra je operačný postup na obnovenie správnych pomerov chorého bedrového kĺbu. Bedrový kĺb po rekonštrukcii by sa mal čo najviac ako je to možné podobať zdravému kĺbu. Každá deformita v oblasti bedra spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie. Cieľom ortopedickej liečby je obnovenie tvaru a funkčnosti kĺbu, alebo zabránenie vzniku deformácie.

Operačná liečba Perthesovej choroby

Filozofiou operačnej liečby Perthesovej choroby je tzv. containment princíp. Slovo „containment“ v angličtine znamená uzavretie, alebo obmedzenie v určitom priestore. Pri operačnej liečbe sa snažíme aby zmäknutá hlava stehennej kosti postihnutá nekrózou bola čo najviac vo vnútri kĺbnej jamky. Kĺbna jamka tvorí počas kritického obdobia „formu“ pre hlavu stehennej kosti. Tým zvyšuje pravdepodobnosť, že hlavička bude mať na konci ochorenia sférický (guľovitý) tvar.