Multi-etážové operácie

Multi-etážové operácie

Multi-etážová operácia je operačný zákrok pri ktorom sa v rámci jednej anestézy rieši viacero problémov dolných končatín naraz. Termín pochádza z angličtiny “single event multi-level surgery” (skratka SEMLS). Výhodou pre pacienta je vyriešenie všetkých deformít a ortopedických problémov dolných končatín počas jedinej hospitalizácie. Ide o problémy v oblasti bedrových kĺbov, svalov stehna, kolenných kĺbov, svalov predkolení, členkov a chodidiel. Väčšinou je multietážová operácia indikovaná u detí s neuromuskulárnym ochorením, alebo spasticitiou.

Čo môže multi-etážová operácia vyriešiť?

  • Bedrový kĺb – môže byť urobená kompletná rekonštrukcia bedra (viď článok Rekonštrukcia bedrového kĺbu), alebo len zmeny v orientácii kostí, či predlžovanie šliach.
  • Problémy v okolí kolenného kĺbu – predlžovanie šliach za kolenom, korekčné osteotómie v okolí kolenného kĺbu, zmeny rotácie kostí
  • Členok – predlžovanie šliach predkolenia, šľachové prenosy, korekčné osteotómie členku.
  • Chodidlo – svalové prenosy, predlžovanie šliach, korekčné operácie rôznych deformít nohy

Predoperačné plánovanie

Keďže ide o pomerne náročný operačný výkon, je dôležité presne naplánovať čo a akým spôsobom budeme korigovať. Pri plánovaní je dôležité presné a detailné vyšetrenie pacienta. Okrem toho sú doplnené pomocné zobrazovacie vyšetrenia ako je röntgen, prípadne CT vyšetrenie. Nápomocné môže byť v niektorých prípadoch aj vyšetrenie v laboratóriu chôdze. Všetky potrebné parametre sa odmerajú a vyhodnotia, podľa nich je navrhnutá nutná miera korekcie jednotlivých deformít.

Priebeh operácie

Multi-etážová operácia je časovo náročný operačný zákrok. Z dôvodu zníženia celkového času v anestéze je v niektorých prípadoch nutné paralelné operovanie dvoch operačných tímov.

Pooperačná starostlivosť

V závislosti od množstva operovaných lokalít a druhu operácie je pacient po operácii fixovaný buď pevne v sadre, v penovom matraci, alebo dokonca aj úplne bez fixácie. Samozrejmosťou je dobrá pooperačná liečba bolesti, ktorá môže byť zaistená aj epidurálnym katétrom, alebo pomocou analgetík podávaných do žily (intravenózne).

Možné komplikácie

Komplikácie a ich pravdepodobnosť závisia od typu výkonu. O type operačného výkonu a jeho možných komplikáciách sa dôkladne informujte u svojho lekára.