Nezaradený prst na nohe

Nezaradený prst na nohe

Definícia

Prsty na nohe, ktoré nie sú správne zaradené rozdeľujeme do dvoch skupín. Podľa toho, či je prst nad, alebo pod ostatnými prstami hovoríme o digitus supraductus (nad), alebo digitus infraductus (pod).

Na obrázku je zle zaradený druhý prst na nohe, ktorý sa nachádza nad ostatnými prstami.

Terapia

Liečba zle zaradeného prsta nohy môže byť časovo náročná. Podobne ako pri ovplyvňovaní zubov strojčekom, tak aj zmena zle zaradeného prsta chce svoj čas. 

Základom je obuv so širokou špičkou, aby prsty mali dosť miesta. V tesnej topánke sa prsty nikdy správne nezaradia.

Ďalšou metódou je tejping prstov na správne zaradenie medzi ostatné prsty. Potrebná je tejpovacia páska, ktorá sa dá kúpiť v lekárni. Samozrejme sa hodí aj trocha trpezlivosti a šikovnosti. Potom už len pevné nervy, pretože správne zaradenie prsta vyžaduje denné tejpovanie aj niekoľko mesiacov nepretržite.

Existuje niekoľko spôsobov tejpovania prstov, dôležité je aby po nalepení pásky boli prsty v jednej rovine, prípadne môžme ten “neposlušný” prst trochu prekorigovať (teda dáme ho do opačnej polohy). Názorná ukážka tejpovania je na nasledujúcich obrázkoch.

Tejpovanie – jedna z možností.
Tejpovanie – ďalšia možnosť.