Ortopédia

 • Strečing Achilovej šľachy

  Pri kontraktúre (skrátení) achilovej šlachy, alebo svalov lýtka je nevyhnutný strečing. V nasledujúcom článku opisujeme niekoľko možností strečingu. Cviky je dôležité opakovať minimálne 4 krát denne, celkovo aspoň 20 minút.

  Celý článok

 • Multi-etážové operácie

  Multi-etážová operácia je operačný zákrok pri ktorom sa v rámci jednej anestézy rieši viacero problémov dolných končatín naraz. Výhodou pre pacienta je vyriešenie všetkých deformít a ortopedických problémov dolných končatín počas jedinej hospitalizácie. Ide o problémy v oblasti bedrových kĺbov, svalov stehna, kolenných kĺbov, svalov predkolení, členkov a chodidiel. Väčšinou je multietážová operácia indikovaná u detí s neuromuskulárnym ochorením, alebo spasticitiou.

  Celý článok

 • Príďte na skríningové vyšetrenie bedra!

  U detí s poruchami svalového tonu, spasticitou, či s neuromuskulárnym ochorením je nevyhnutné pravidelné sledovanie stavu bedrového kĺbu. Ak má Vaše dieťa nejakú z rizikových diagnóz, neváhajte sa objednať u Vášho ortopéda na skríning bedra.

  Celý článok

 • Rekonštrukcia bedra

  Rekonštrukcia bedra je operačný postup na obnovenie správnych pomerov chorého bedrového kĺbu. Bedrový kĺb po rekonštrukcii by sa mal čo najviac ako je to možné podobať zdravému kĺbu. Každá deformita v oblasti bedra spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie. Cieľom ortopedickej liečby je obnovenie tvaru a funkčnosti kĺbu, alebo zabránenie vzniku deformácie.

  Celý článok

 • Rekonštrukcia bedra u detí so spasticitou, či neuromuskulárnymi ochoreniami

  Rekonštrukcia bedra je operačný postup na obnovenie správnych pomerov chorého bedrového kĺbu. Bedrový kĺb po rekonštrukcii by sa mal čo najviac ako je to možné podobať zdravému kĺbu svojím tvarom a aj funkciou. Cieľom ortopedickej liečby je obnovenie tvaru a funkčnosti kĺbu, a ochrana pred vznikom bolesti.

  Celý článok

 • Operačná liečba Perthesovej choroby

  Filozofiou operačnej liečby Perthesovej choroby je tzv. containment princíp. Slovo „containment“ v angličtine znamená uzavretie, alebo obmedzenie v určitom priestore. Pri operačnej liečbe sa snažíme aby zmäknutá hlava stehennej kosti postihnutá nekrózou bola čo najviac vo vnútri kĺbnej jamky. Kĺbna jamka tvorí počas kritického obdobia „formu“ pre hlavu stehennej kosti. Tým zvyšuje pravdepodobnosť, že hlavička bude mať na konci ochorenia sférický (guľovitý) tvar.

  Celý článok

 • Artrografia bedrového kĺbu

  Artrografia bedra je miniinvazívne vyšetrenie, pri ktorom sa po aplikácii kontrastnej látky do vnútrokĺbneho priestoru zobrazujú pomocou röntgenu jednotlivé štruktúry kĺbu. Jej výhodou je poskytnutie inak nezískateľných informácií, dynamické zobrazenie, nízka radiačná záťaž a miniinvazivita.

  Celý článok

 • Perthesova choroba

  Perthesova choroba je avaskulárna nekróza hlavy stehennej kosti. prípadov. Hlava stehennej kosti stráca svoju pevnosť a odolnosť, stáva sa mäkkou a deformovateľnou. Postupne v priebehu ochorenia môžu vznikať tvarové zmeny hlavičky aj jamky bedrového kĺbu.

  Celý článok

 • Operačná liečba dysplázie bedra

  Vývojová dysplázia bedra je ochorenie charakterizované plytkosťou kĺbnej jamky – acetabula. Pri najzávažnejšej forme ochorenia je bedrový kĺb vykĺbený, hlavička sa nachádza mimo jamku. Okrem toho sú prítomné prekážky, ktoré bránia repozícii hlavičky na dno jamky. Hlavičku je potrebné dostať do jamky pomocou operácie.

  Celý článok

 • Zatvorená repozícia bedra pri dysplázii

  Vývojová dysplázia bedra je ochorenie charakterizované plytkosťou kĺbnej jamky. Pri niektorých závažnejších typoch dysplázie spojených s vykĺbením bedrového kĺbu môže byť vykonaná repozícia (=napravenie bedra do správnej polohy). Dieťa je počas tohto zákroku v celkovej anestéze.

  Celý článok